نمونه کارها

برخی از برنامه‌هایی که نوشته‌ام را بررسی کنید.

من برای سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی سامانه‌ها و وب‌سایت‌هایی ایجاد کرده‌ام. برخی از این سامانه‌ها تنها در داخل سازمان‌ها قابل دسترسی هستند و برخی دیگر در محیط اینترنت در دسترس عموم کاربران قرار دارند.

Majid Pirhayati Roozbahani web programming portfolio